Vi gör just nu affärer med alla regionens ledande energikunder och ett stort antal kunder inom process/kemi/infrastruktur. I denna roll ansvarar du för att besvara förfrågningar om sammansatta automationslösningar från våra kunder.

Tillsammans med enhetschefen tillsätter du teamets medlemmar och ni tar under din ledning fram tekniken och delkalkyler. Till din hjälp finns en väl utarbetad processbeskrivning för försäljningens olika steg. Du ansvarar för den totala insatsen, hanterar dialogen med kunden och underleverantörer, upphandlingsmöten och ser till att anbudet blir formellt korrekt och marknadsmässigt tilltalande. När upphandlingen är vunnen lämnar du över till projektledaren som ska driva projektet.

Varje förfrågan hanteras som ett projekt i sig, ibland är det en insats på några dagar som du hanterar själv – men ofta är det komplexa förfrågningar som som kan kräva många hundra timmars insats av ett team med medlemmar från olika delar av ÅF.

Vi söker dig som har kunskap inom automation och erfarenhet av komplext offertarbete och projektledning, gärna upphandling LOU. Du har troligen teknisk utbildningsbakgrund på högskolenivå. För att trivas hos oss är du en social teamspelare som brinner för teknik.

Vi erbjuder ett stimulerande arbete med utmanande uppdrag i ett grymt gäng med drygt 70 automationskollegor. Våra leveranser innehåller t.ex PLC/SCADA, DCS-system, el- och instrumentkonstruktion, fältbussteknik, safety, drivsystem, processdesign, förstudier,utredningar, serviceåtaganden och besiktningar till projekt i egen eller kunders regi.

Välkommen med din ansökan till vår samarbetspartner Insikta AB Charlotte Olsson.

Insikta