Ledarutveckling

Insiktas mentorcoaching och Insights Kommunikationsprofil är verktyg för ledarutveckling, fokuserade på att stärka kommunikationsförmågan hos chefer och medarbetare för att uppnå ökad effektivitet och personlig utveckling.

Dessutom erbjuder vi Group Development Questionnaire (GDQ), specifikt riktad mot teamledare, för att identifiera och främja teamets utveckling.

VILL DU TA NÄSTA STEG I DIN KARRIÄR?

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med ledarutveckling.

Leder du en grupp med utvecklingspotential?

Ta reda på i vilken av de fyra faserna din grupp är i genom att låta gruppdeltagarna svara på en enkät.

Därefter genomför vi en gemensam 3-timmars workshop där vi utgår från ert resultat och vad som behövs för att ta nästa steg in i fas fyra som innebär hög trivsel, gott samarbete, hög produktivitet och effektivitet. Ring certifierad kursledare Charlotte Olsson för mer information 070-6021911.

GDQ står för Group Development Questionaire och är utarbetade av den amerikanska forskaren Susan A Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. Idag är metoden etablerad över hela världen och har i princip ersatt andra grupputvecklings-modeller.

Fas 1

Gruppen behöver känna trygghet och tillhörighet. Mål och roller är oklara.

Fas 2

Gruppen upplever ökad trygghet vilket innebär att medlemmarna vågar ifrågasätta och ta konflikter. Men det kan också bli öppen konkurrens och syndabocksletande.

Fas 3

Gruppen upplever tillit och struktur. Eftersom man löst konflikter ökar tron på gruppens förmågor. De kan allt mer fokusera på målet och tillåter olikheter.

Fas 4

Innebär gott arbete, hög produktivitet och effektivitet. Mål och roller är klara och arbetet fördelas efter kompetens. I denna fas är fantastiskt roligt att vara på jobbet!

Vill du kommunicera bättre?

Bestående positiva resultat för verksamheten och personlig utveckling för dig som chef och medarbetare – det är vad Insiktas mentorcoaching handlar om. Föreställ dig ett verktyg som på ett engagerande och konkret sätt hjälper dig (och ditt team) att kommunicera bättre? Tänk om detta kunde förbättra ditt sätt att leda, coacha och samarbeta? Skulle det leda till större tillfredsställelse och bättre affärer?

Insights Kommunikationsprofil är ett personligt utvecklingsverktyg som ger en förstärkande inblick i din kommunikationsstil och ökad förståelse för andras.

För att få din personliga kommunikationsprofil fyller du i (och ev. ditt team) i en frågeenkät. Resultatet blir en rapport som du får en personlig coachande återkoppling på. Målsättningen är att förstå din egen kommunikationsstil, samt hur denna påverkar både personliga och professionella relationer.

Varje profil berättar om dina karaktäristiska drag, starka sidor och tänkbara svagheter, ledarskap, resurser i teamarbete, kommunikationsstil, möjliga ”blinda fläckar”, motsatt profil och förslag till personliga utvecklingsområden. Ett säljutvecklingskapitel förklarar ditt förhållningssätt och dina utvecklingsmöjligheter inom försäljning och hur detta inverkar på de olika säljstadierna från förberedelse till genomförande.

Charlotte Olsson på Insikta är certifierad inom coaching och coachande handledning och har mer än 10 års erfarenhet av coaching – ring så träffas vi på ett förutsättningslöst möte.

Jag strävar alltid efter att ett coachande samtal vare sig det sker i en grupp eller individuellt ska bli en utvecklande dialog där lösningen ska komma ur själva samtalet. Jag försöker se mönster och beskriver vad jag hör och ser för att ge hjälp till nya infallsvinklar. Den struktur jag har i som bas är enkel: Inledningen som handlar om vad jag kan hjälpa till med och vad just denna grupp eller klient behöver och vill utforska. Processen som följer är själva utforskandet och att se utmaningen ur en mängd olika perspektiv samtidigt som fokus är på styrkor och lärande. Avslutningsvis att knyta samman vad skillnaden blir med det lärande som kommit fram, både för organisationen, gruppen och individen.

Category Managers/Inkopare till Haldex Sourcingavdelning
Chef for digital verksamhetsutveckling och IT
Team Manager/konsultchef med kundasvar Life Science till Altran Malmo
VD till Blinkfyrar, Staffanstorp
Sales Director – Jungheirich Svenska AB
Varumarkesstrateg till Aspekta I Malmo
Uthyrningschef Bostad till Stena Fastigheter i Malmo
Sales and Marketing Manager to Codab in Malmo

Regionchef till Wihlborgs I Lund

Bostadchef med kundservicekansla och intresse for stadsdelsutvecking
Sales Director logistics Systems to Jungheirich Sweden
Marknadschef till Sveland
Insikta