Second opinion/personbedömning

Personbedömning ingår i alla Insiktas rekryteringsuppdrag men vi kan även genomföra enbart denna del av processen.

Inledningsvis vill vi ha ett förberedande möte med er där vi tillsammans fördjupar oss i kravprofilen och kartlägger vilka kompetenser som är avgörande för att rollens resultatförväntningar ska uppnås.

Därefter kartlägger vi genom personlig djupintervju slutkandidaternas personlighet, arbetssätt, värderingar och drivkrafter. Vi använder verktyg som mäter och jämför kandidatens egenskaper kopplade till de önskade kompetenserna.

Vid referenstagning ber vi specifikt om ett antal referenser som vi önskar tala med och genomför en strukturerad referenstagning där vi får referentens bild av kandidaten inom de kompetensområden som vi efterfrågar. Målsättningen är att vi ska få en hel bild av kandidaten och att djupintervju, personlighetsanalys, färdighetstest, kandidatens skattning av sig själv och referentens bild av kandidaten ska ge värdefull information som stärker beslutsprocessen.

Vi ger alltid återkoppling till den intervjuade och vår målsättning är att en djupintervju hos Insikta ska ge personlig utveckling oavsett utfall.

Jag trivs väldigt bra i rollen. Kontinuerlig kompetensutveckling inom hållbarhet, vilket jag uppskattar. Dagarna är fyllda med kundprojekt och generellt känns allt kul.

Cornelia Rohlsson
Konsult PR & Kommunikation Aspekta

Charlotte fick ett förnyat förtroende av Södra Hallands Kraft efter en nyligen avslutad VD rekrytering, nu med uppdraget att rekrytera en Teknisk chef.

Tobias Nilsson
VD Södra Hallands kraft ek. förening

Charlotte rekryterade mig till vd för Paulssons Fastigheter. Genom hela processen skapade Charlotte en god stämning i samtalen, var uppmärksam på min förståelse för vad uppdraget skulle innebära.

Ewa Folkesson
VD Paulssons Fastigheter

BTJ:s värderingar bygger på att vara Personlig, Passionerad och Professionell och då är det inte bara positivt utan avgörande att man i en viktig rekryteringsprocess av en ny Affärsutvecklings- och försäljningschef hittar ett samarbete i Charlotte Olsson på Insikta som så väl passar in i det BTJ står för.

Anette Grönroos
VD BTJ

Vill du ta nästa steg i din karriär?

Kompetens - en uppsättning beteenden, avgörande för att prestera önskvärt resultat

Insikta