Vill du ta ett nästa steg i din utveckling och ansvara för att driva Wihlborgs digitala verksamhetsutveckling och IT-avdelning? Är du en person som brinner för att utveckla tjänster, verktyg, processer och arbetsmetoder i digital miljö?

I denna nya, varierade roll får du driva utvecklingsprojekt och ta fram digitala lösningar i nära samarbete med företagsledningen. Du får budget- och personalansvar och arbetar både strategiskt och operativt med att identifiera nya digitala tjänster och lösningar som både utvecklar Wihlborgs affär och stödjer och underlättar medarbetarnas dagliga arbete. För oss är det viktigt att vi tillsammans via vår gemenskap skapar en bra arbetsplats. Förra året kom vi på listan över Sveriges bästa arbetsplatser, enligt Great Place to Work.

I rollen:

  • Projektledare och/eller beställare av koncernövergripande utvecklingsprojekt
  • Ansvara för IT- både drift och utveckling, systemkarta och integrationer
  • Identifiera behov och genomföra kompetenshöjande insatser kopplat till våra verktyg
  • Kontinuerlig intern kommunikation gällande aktuella utvecklingsprojekt och andra aktiviteter
  • Driva Wihlborgs IT-råd som består av representanter från olika delar av verksamheten.
  • Leda och utveckla medarbetarna på Wihlborgs IT-avdelning
  • Bevaka omvärldstrender som påverkar och kan utveckla Wihlborgs verksamhet såsom tex Smarter cities, Innovationshubbar, nya kontorskoncept mm.

 

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av att initiera, projektleda och utvärdera verksamhets-utvecklingsprojekt kopplat till IT. Du har akademisk examen, gärna med IT-inriktning. Kanske är du en konsult som vill över på kundsidan och driva digitala utvecklingsinitiativ från start till mål och även se effekterna i vardagen? Då rollen har ett chefsansvar och även kommer leda tvärfunktionella team, så är goda ledaregenskaper viktigt.

För att trivas i vårt gäng är du prestigelös, lösningsorienterad och har lätt för att ta beslut. I rollen kommer du rapportera till VD och ingå i bolagets utökade koncernledning.

Vill du vara med och driva och utveckla Wihlborgs framtida digitala lösningar och tillsammans med oss ta nästa steg på vår utvecklingsresa? Ring eller maila vår samarbetspartner Insikta AB, Charlotte Olsson 070-6021911, charlotte@insikta.se om du vill höra mer, eller har frågor om rollen. Ansök enkelt via länken genom att koppla din linkedin-profil eller bifoga CV senast 12 augusti.

Wihlborgs erbjuder kommersiella lokaler till företag och organisationer i Öresundsregionen. Våra fastigheter finns i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn och är marknadsledande i de tre svenska städerna. Våra kunder är såväl offentliga verksamheter som privata företag. Fastighetsbeståndet består av kontors- och butikslokaler, industri- och lagerlokaler samt mark för framtida projekt. Vi med och skapar förutsättningar för näringslivet i regionen att utvecklas positivt.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 31 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,3 mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Läs mer på https://www.wihlborgs.se/

Insikta