rekrytering, second opinion, teamutveckling, insikta

Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens campus.

Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 62,5 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,6 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 20 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

 Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på över 20 miljarder går Akademiska Hus en spännande framtid till mötes. I region Syd står vi inför en rad nya, stora projekt. Därför söker vi nu en nytänkande fastighetsutvecklare som vill ta ansvar för och driva utvecklingen av denna spännande samhällsbyggnadsresa.

Som fastighetsutvecklare på Akademiska Hus ingår du i den regionala ledningsgruppen och rapporterar till regiondirektören. Du är huvudansvarig för regionens övergripande fastighetsutveckling/campusplanering. Arbetet spänner från strategier för hela fastigheter/stadsdelar till planering av enskilda byggnader.

I dina arbetsuppgifter ingår:

När projekten övergår till program- och systemhandlingsskedet övergår ditt ansvar till att stödja projektorganisationen i den fortsatta utformningen av byggnaden. Du är också involverad i om och tillbyggnader som stöd till våra förvaltare i syfte att åstadkomma kostnadseffektiva, arkitektoniskt tilltalande projekt. Du kommer att ingå i vår nationella grupp för strategisk fastighetsutveckling och genom denna delta i bolagets gemensamma utvecklingsarbete.

Vi söker dig som har akademisk examen, troligtvis med inriktning mot arkitektur, och gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen med tyngdpunkt på projektutveckling och tidiga skeden. Du har goda kunskaper inom samhällsutveckling, stadsbyggnad och är van att i samverkan med interna och externa aktörer forma projekt som möter kundens behov på ett kostnadseffektivt sätt. Du är en kreativ, inspirerande person med god förmåga att lyssna och omsätta idéer till konkreta, affärsmässiga lösningar. Campusplanering och utveckling av projekt tar tid – det gör också att ditt arbetssätt bör präglas av tålamod och uthållighet.

Vi erbjuder ett utvecklande arbete där dina medarbetare och kunder är experter inom sina områden. Vår arbetsplats kännetecknas av professionella medarbetare och spännande samarbeten med de främsta aktörerna på marknaden. Vill du vara med och göra skillnad när det gäller framtidens campus är du välkommen med din ansökan!

Ansök med mail senast den 30/9 till vår samarbetspartner Insikta rekrytering & utveckling charlotte@insikta.se

Har du frågor är du mycket välkommen att ringa Charlotte Olsson på 070-602 19 11

Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 62,5 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,6 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 20 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Region Syd innefattar Lund, Alnarp, Malmö och Kristianstad. Den största delen av fastigheterna är belägna i Lund. Omsättningen i regionen uppgår till ca 800 miljoner och den uthyrningsbara ytan till ca 500 000 kvm. Utvecklingspotentialen i framförallt Lund är stor pga. det stora markinnehav som Akademiska Hus förfogar över. Vi har idag en projektportfölj på ca 4 miljarder i olika skeden. Läs mer på akademiskahus.se

 

Insikta