MAH_logotyp_original

På byggnad- och serviceavdelningen får du ansvar för våra stora ny-, till- och ombyggnadsprojekt, allt från tidiga skeden till driftsatt byggnad. I rollen ingår ansvar för behovsanalys och förstudier, projekteringsledning, ledning av programskedet och upphandling av arkitekter, konstruktörer, entreprenörer. Du för processen framåt, samordnar och koordinerar samarbetspartners, leder byggmöten, hyresgästmöten och projekteringsmöten. Högskolan är inne i en expansiv fas och har tagit över Niagara (25 000 kvm). Just nu pågår utredning kring ny- eller tillbyggnad av Tandvårdshögskolan.

Vi söker dig med god erfarenhet av att leda kommersiella byggprojekt i rollen som projektledare, byggledare eller entreprenör. Du är van att arbeta med datorstöd, uppföljningsprogram och kalkylarbete och vi tror att du är en engagerad och drivande person som har förmågan att mobilisera parter och interna brukare i syfte att nå projektmål och deadlines.

Vi erbjuder dig omfattande, spännande byggprojekt på en högskola som är nytänkande och vill göra skillnad.Du kommer att ingå i vårt team bestående av 11 personer på byggnad- och serviceavdelningen, – vi sitter i fantastiska lokaler vid Bassängkajen.

Välkommen med din ansökan märkt med refensnummer PA 42-2015/134 senast den 20 augusti, gärna tidigare till vår samarbetspartner i denna rekrytering, Insikta AB Charlotte Olsson. Maila ansökan till charlotte@insikta.se

Vi vill gärna att du i din ansökan beskriver kring dina erfarenheter och ger exempel på omfattningen av dina genomförda byggprojekt. Ring gärna om du har frågor 070-602 19 11.

Malmö högskola
Malmö högskola är Sveriges yngsta och största högskola med cirka 25 000 studenter. Vår utbildnings- och forskningskultur är flervetenskaplig, problemorienterad och samhällsrelevant. Malmö högskola är organiserad i fem fakulteter: Hälsa och samhälle (HS), Kultur och samhälle (KS), Lärande och samhälle (LS), Odontologiska fakulteten (OD) samt Teknik och samhälle (TS).

Byggnad- och Serviceavdelningen (BOS) på Malmö Högskola handlägger högskolans samtliga arbetsuppgifter som berör fastighetsbeståndet. Ny och ombyggnadsprojekt, utredningar för framtida behov och förändringsarbete av befintliga lokaler, förvaltningsuppgifter mm.

Malmö högskola har förvaltnings- och driftansvar i tre hus om tillsammans ca 75 000 kvm. Totalt har Malmö högskola ca 95000 kvm LOA. Malmö högskola har ett spännande lokalbestånd med flera nya hus. Förvaltningen flyttade 2011 till ett nybyggt hus och 2015 flyttar två fakulteter in i vårt nya profilhus Niagara.

Fackliga företrädare:
Saco-S: Martina Vall, martina.vall@mah.se
OFR/ST: Evelina Lindén, evelina.linden@mah.se

Insikta